Kapat

Fen Edebiyat Fakültesi

Geri

1996 yılında kurulan, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların ve projelerin yapıldığı, TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics​ adlı uluslararası hakemli bir bilimsel derginin de çıkarıldığı fakültemizde, ​İnsan ve Toplum Bilimleri, Psikoloji, Enformasyon Teknolojileri, Fizik ve Matematik Bölümleri olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında, İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce), Psikoloji (Türkçe ve İngilizce) ve Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe ve İngilizce) lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Tezli ve tezsiz, Türkçe ve İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız mevcuttur:

Yüksek Lisans Programlarımız:
 • Klinik Psikoloji (Tezli ve Tezsiz - Türkçe)
 • Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz - İngilizce)
 • Matematik (Tezli - İngilizce)
 • Fizik (Tezli ve Tezsiz - İngilizce)

 • Doktora Programlarımız:
 • Matematik (İngilizce)
 • Klinik Psikoloji (Türkçe)

 • Fen Edebiyat Fakültesi olarak, öğrencilerimize çağın gerekleriyle uyumlu, güçlü bir bilimsel altyapı kazandırırken, aynı zamanda, sorgulayan, araştırıcı, girişimci, etik değerlere sahip, bilimsel düşünceyi hayatın her aşamasına uygulayabilme becerisi kazanmış bireyler yetiştiriyoruz.

  Başarılı öğrencilerimiz, arzu ettikleri takdirde, fakültemizin diğer bölümlerinde ya da diğer fakültelerin uygun bir bölümünde çift anadal programına devam ederek, ikinci bir lisans diploması alabilmektedir. İlgi duydukları farklı alanlarda akademik seviyede bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilerimiz, yan dal programlarını da seçebilirler.

  Fakültemizde, öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki iletişimin üst düzeyde olmasına özellikle önem veriyoruz. Öğrenciler, danışmanlarına, diğer öğretim üyelerine veya birim yöneticilerine kolaylıkla ulaşabilir ve gerekli desteği alabilirler.

  Bu bilgiler ışığında, sizi Fen Edebiyat Fakültesi'nin üst düzey öğrenim ortamının bir parçası olmaya davet ediyoruz.

  DEKAN

  Prof. Dr. İsmail Karakurt


  KÜNYE

  AKADEMİK KADRO

  Prof. Dr. Gülden Güvenç
  Prof. Dr. Örsan K. Öymen
  Prof. Dr. Hilmi Demiray

  Tüm liste

  İLETİŞİM
  Telefon:444 07 99 / 71 61
  Faks:0 216 712 14 74
  Fakülte Sekreteri Vekili:Efruz ÖZTOP
  E-Posta:fenedebiyatisikun.edu.tr