Kapat

Fen Edebiyat Fakültesi

Geri

1996 yılında kurulan, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların ve projelerin yürütüldüğü, TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics​ (TWMS) adlı uluslararası hakemli bir bilimsel derginin de çıkarıldığı fakültemizde, Psikoloji, Enformasyon Teknolojileri, ​​İnsan ve Toplum Bilimleri, Fizik ve Matematik Bölümleri olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında, Psikoloji (Türkçe ve İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe ve İngilizce) ve İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Klinik Psikoloji, Enformasyon Teknolojileri, Matematik ve Fizik alanlarında Yüksek Lisans; Klinik Psikoloji ve Matematik alanlarında Doktora Programlarımız mevcuttur. Bu programlarımızdaki seçili öğrencilerimiz, Akademisyen Yetiştirme Desteği bursundan yararlanabilmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi olarak, öğrencilerimize,

  • çağın gerekleriyle uyumlu, güçlü bir bilimsel altyapı kazandırıyor,
  • sorgulayan, araştırıcı, girişimci, etik değerlere sahip, bilimsel, analitik ve yaratıcı düşünceyi hayatın her aşamasına uygulayabilme becerisi kazanmış bireyler yetiştiriyor,
  • lisans programlarından itibaren araştırma projelerine dahil olabilme imkanları yaratıyor,
  • ERASMUS+ programları ile kişisel gelişimlerini güçlendirme fırsatları veriyor,
  • fakültemizin diğer bölümlerinde ya da diğer fakültelerin uygun bir bölümünde çift anadal ve yan dal programlarına katılma imkanları sunuyoruz.

Bu bilgiler ışığında, sizi Fen Edebiyat Fakültesi'nin üst düzey öğrenim ortamının bir parçası olmaya davet ediyoruz.

DEKAN

Prof. Dr. İsmail Karakurt


KÜNYE

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Gülden Güvenç
Prof. Dr. Örsan K. Öymen
Prof. Dr. Hilmi Demiray

Tüm liste

İLETİŞİM
Telefon:444 07 99 / 71 62
Faks:0 216 712 14 74
Fakülte Sekreteri:Efruz ÖZTOP
E-Posta:fenedebiyatisikun.edu.tr