Akademik Kadro

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof.

Prof. Betül Atlı

 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü - Bölüm Başkanı
 • 158
 • betul.atliisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 6200
Doç.

Doç. Ayşe Günay

 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • 157
 • ayse.gunay@isikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 6201
Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Lale Çavuldur

 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • 467
 • lale.cavuldurisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 6203
Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Merve Taşkın

 • Meslek Yüksekokulu
 • Program Danışmanı
 • Z-54
 • merve.taskinisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 6264

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

 
Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Lamia Veral

 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • 158
 • lamia.veral@isikun.edu.tr
 • 444 07 99
Dr. Ögr. Üyesi

Dr. Ögr. Üyesi Bahattin Şeber

 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Meslek Yüksekokulu
 • 158
 • bahattin.seber@isikun.edu.tr
 • 444 07 99
Dr. Ögr. Üyesi

Dr. Ögr. Üyesi Nuray Er Bıyıklı

 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • 158
 • nuray.erbiyikli@isikun.edu.tr
 • 444 07 99
Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Erhan Şanal

 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 • 158
 • erhan.sanal@isikun.edu.tr
 • 444 07 99


Yarı Zamanlı Araştırma Görevlileri

Arş. Gör.

Arş. Gör. Çisem Gürkan

 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Moda ve Teksil Tasarımı Bölümü
 • 157
 • cisem.gurkan@isikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 6204

İlgili Dosyalar