Ders Programı

BİRİNCİ YIL (FRESHMAN)
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş 3 6 SS POLS 102 Hukukun İlkeleri 3 5 S
MATH 103 Matematik I 3 5 S MAN 102 Yönetim İlkeleri 3 6 SS
IT 105 Bilgisayara Giriş 1 2 S TUR 102 Türkçe II 2 2 H
TUR 101 Türkçe I 2 2 H HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3 5 H
ENG 101 İngilizce I 3 5 L ENG 102 İngilizce II 3 5 L
ECO 101 İktisata Giriş I 3 6 SS ECO 102 İktisata Giriş II 3 6 SS
Dönem Kredileri 15 26 Dönem Kredileri 17 29
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE)
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup   Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
POLS 205 Diplomasi Tarihi I 3 6 D1 POLS 206 Diplomasi Tarihi II 3 6 D1
MATH 235 Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik I 3 5 S POLS 222 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 6 D1
POLS 201 Uluslararası Politikaya Giriş 3 6 D1 POLS 204 Karşılaştırmalı Siyaset 3 5 D1
ENG 201 İngilizce III 3 5 L ENG 202 İngilizce IV 3 5 L
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 H
Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 6 C
Dönem Kredileri 17 30 Dönem Kredileri 17 30
ÜÇÜNCÜ YIL(JUNIOR)
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
POLS 301 Uluslararası Hukuk I 3 6 D1 POLS 302 Uluslararası Hukuk II 3 6 D1
POLS 303 Uluslararası İlişkiler Kuramı 3 6 D1 POLS 308 Uluslararası Örgütler 3 5 D1
POLS 305 Siyaset Kuramı I 3 5 D1 POLS 306 Siyaset Kuramı II 3 5 D1
Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2 Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2
Sosyal Seçmeli 3 5 H Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C
Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C Sosyal Seçmeli 3 5 H
Dönem Kredileri 18 34 Dönem Kredileri 18 33
DÖRDÜNCÜ YIL(SENIOR)
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
POLS 401 Türk Siyasi Hayatı 3 6 D1 POLS 402 Türk Dış Politikası 3 6 D1
Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2 Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2
Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2 Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2
Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C
Serbest Seçmeli Dersi 3 5 F Serbest Seçmeli Dersi 3 5 F
Dönem Kredileri 15 29 Dönem Kredileri 15 29
TOPLAM KREDİ= 132 (240 ECTS)
D2 Bölüm Seçmeli Dersleri Saatler Kredi
POLS 203 Siyasi Değişim ve Modernleşme 3+0+0 3
POLS 207 Siyaset İdeolojileri 3+0+0 3
POLS 233 Amerikan Siyaseti 3+0+0 3
POLS 235 Sistem Düşüncesi 3+0+0 3
POLS 237 Jeopolitik ve Jeostratejinin Dinamikleri 3+0+0 3
POLS 238 Uluslararası Siyasi Ekonomi 3+0+0 3
POLS 242 Deniz Hukuku 3+0+0 3
POLS 260 Avrupa Birliği Politikaları 3+0+0 3
POLS 263 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti 3+0+0 3
POLS 264 İnsan Hakları ve Kadınlar 3+0+0 3
POLS 309 Araştırma Teknikleri ve Yazım Yöntemleri 3+0+0 3
POLS 312 Siyaset Sosyolojisi 3+0+0 3
POLS 316 Güvenlik Çalışmaları 3+0+0 3
POLS 321 Sosyal Hareketler 3+0+0 3
POLS 322 Siyasal Kurumlar ve Kültür 3+0+0 3
POLS 327 Uluslararası İlişkilerde Etnik Çatışma 3+0+0 3
POLS 337 Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları 3+0+0 3
POLS 338 Amerikan Dış Politikası 3+0+0 3
POLS 339 Terörizm Politikaları 3+0+0 3
POLS 340 Balkanlar Siyaseti 3+0+0 3
POLS 342 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3+0+0 3
POLS 344 Uluslararası Güncel Konular 3+0+0 3
POLS 346 Uluslararası Siyasette Orta Doğu 3+0+0 3
POLS 348 Anayasa Hukuku 3+0+0 3
POLS 350 Osmanlı Diplomatik Tarihi 3+0+0 3
POLS 356 Siyasi Ekonomi 3+0+0 3
POLS 360 Bilgi Çağında Siber Tehditler ve Güvenlik 3+0+0 3
POLS 361 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3+0+0 3
POLS 371 Küreselleşme ve Küresel Politika 3+0+0 3
POLS 377 İnternet ve Siyaset 3+0+0 3
POLS 429 Yerel Yönetimler 3+0+0 3
POLS 430 Uluslararası Özel Hukuk 3+0+0 3
POLS 431 Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkasya 3+0+0 3
POLS 432 İnsan Hakları 3+0+0 3
POLS 433 Savaş ve Barış Çalışmaları 3+0+0 3
POLS 434 Diplomasi ve Dış Politika Yönetimi 3+0+0 3
POLS 435 Ulusal Güvenlik 3+0+0 3
POLS 436 Sivil Asker İlişkileri 3+0+0 3
POLS 437 Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları 3+0+0 3
POLS 438 Türk-Amerikan İlişkileri 3+0+0 3
POLS 439 Rus Dış Politikası 3+0+0 3
POLS 440 Devlet Kuramı 3+0+0 3
POLS 442 Çatışma Çözümü ve Yönetimi 3+0+0 3
POLS 443 Türk Siyasi Düşüncesi 3+0+0 3
POLS 446 Kamu Siyasası 3+0+0 3
POLS 448 Siyaset Bilimi Semineri 3+0+0 3
C Tamamlayıcı Seçmeli Dersler: İşletme ve İktisat bölümlerinin açtığı tüm dersler. (ECO ve MAN kodlu tüm dersler)

İlgili Dosyalar