Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)