Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 27.12.2011 tarih ve 138 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde 2012-2013 döneminde öğrenci kabul etmeye başlayan Mimarlık ( İngilizce); Mimarlık (Türkçe); İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce ) ve Endüstriyel Tasarım (Türkçe) Bölümleri bulunmaktadır.

Fakültemiz,evrensel düşünce ve değerlere sahip,insan ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve yenilikçi ürünler ve mekanlar tasarlarken niteliği ve doğayı göz ardı etmeyen,tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı,estetik değerlerle donanmış, çağdaş teknlojileri tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluk ve etiğine sahip, uygar, çağdaş, sorgulayıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci meslek insanları yetiştirmek amacındadır.

Fakültemizde, yukarıda belirtilen amaç ve vizyona erişebilmek adına ,mimarlık ve tasarım eğitimi sürecinde teorik dersler, seçmeli dersler, atölye çalışmaları, eskisler, sergiler, seminerler, konferanslar ve teknik inceleme gezileri ile bir bütün olarak düşünülmektedir.Böylesi eğitim ve öğretimi sürdürebilmek için gerekli yetkin bir akademik kadroya ve gerekli teknolojik alt yapıya sahiptir. Bunun yanısıra ,Mimarlık ve Tasarım eğitiminin disiplinlerarası yapısı gereği öğrencilerimizin Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen - Edebiyat Fakültesi'nden seçmeli dersler alma olanakları, böylece uzmanlaşmaları olasıdır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde tüm bölümlerin birinci sınıfları ortak bir program izlemektedirler. Bunun sonucu fakülte içinde yatay geçişler; Yan Dal ve Çift Ana Dal programları kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Yüzyılı aşan eğitim-öğretim geleneği , çağdaş bir üniversite kampusu ve alt yapı donanımları ile Işık Üniversitesi ve bünyesinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ,yeryüzünün en eski ve çağımızın en seçkin mesleklerine sahip olabilmeleri için tüm öğrencilere başarılar diler.

DEKAN V.

Prof. Dr. Hasan Bülent KahramanKÜNYE

İLETİŞİM
Telefon: 444 07 99 - 72 06
Sevtap Güneş Akdağ
E-Posta: sevtap.akdagisikun.edu.tr

İlgili Dosyalar