Kapat

Genel İngilizce Programı (IGEP)

Geri

Işık Üniversitesi Genel İngilizce Programı'nın amacı eğitim dili Türkçe olan bölümlerde okuyan öğrencilere, lisans eğitimi öncesi bir yıl genel İngilizce eğitimi sunmaktır.

IGEP'de dersler iki farklı seviyede verilmektedir:

1. Seviye 1 (Alt Düzey): Başlangıç seviyesi (A1)

2. Seviye 2 (Üst Düzey):  Orta öncesi seviye (A2)

Seviye 1 ve Seviye 2 Genel İngilizce Programı, toplamda 28 hafta süren iki akademik dönem boyunca öğrencileri B1 seviyesine getirmeyi hedeflerler. Genel İngilizce Programı'nı tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki becerileri kazanmış olması beklenir:

- Mesleki ortamda, okulda veya günlük hayattaki tanıdık konular hakkında gerçekleşen  konuşmalar ile somut ve soyut içerikli okuma metinlerinin anahatlarını anlama

- İngilizce konuşulan ortamlarda anadili İngilizce olan kişilerle doğaçlama bir şekilde ve belli bir akıcılıkta iletişim kurma

- Bir konuya ilişkin belli bir bakış açısı hakkında konuşma ve bunu yazı dilinde ifade edebilme

- Kişisel ilgi alanları ve çeşitli konularda akıcı ve anlam bütünlüğü olan yazılar yazabilme.

Her iki seviye öğrencilerini de aynı İngilizce yeterliğine ulaştırabilmek amacıyla IGEP programı Seviye 1'de hafta 24 saat, Seviye 2'de ise 18 saat ders öngörmektedir. Sene içi ortalaması %50 ve üstü olan öğrenciler  yıl sonunda yapılan IGET (Işık Genel İngilizce Testi) sınavına girmeye hak kazanırlar. Buna hak kazanamayan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı vardır ve yaz dönemi IGET sınavına girerler. Seviye 2 öğrencileri %50 sene içi ortalamayı sağlamaları koşuluyla, ilk dönem sonunda erken IGET sınavına veya 28 hafta sonunda yapılan IGET sınavına girerek programı tamamlayabilirler. IGET sınavından 50% ve üzeri alan öğrenciler programı başarı ile tamamlamış olurlar.

IGET programında başarı notu %50 ve üzeridir. Başarı notu, sene içi notlarının %50'si ile IGET notunun %50'sinin ortalamasından oluşmaktadır. Sene içi değerlendirmeyi oluşturan öğeler aşağıdaki gibidir:

·         Sınıf içi performans ve ödevler (%10)                  

·         Projeler (%15)

·         Küçük sınavlar (%25)                   

·         Vize sınavı (%20)              

·         Final sınavı (%30)

IGEP HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR