Kapat

Ders Programı

Geri

TEZLİ PROGRAM
Ders Kod Ders Adı Kredi AKTS
1. Yarıyıl
MAN 501T Çağdaş Yönetim (Contemporary Management) 3 7
MAN 505T Yöneticiler için Muhasebe(Accounting for Managers) 3 7
MAN 509T Yönetim Ekonomisi (Economics for Management) 3 7
MAN 503T Stratejik Pazarlama Yönetimi (Strategic Marketing Management) 3 7
Toplam 12 28
2. Yarıyıl
MAN 500T Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) 0 4
MAN 504T Yöneticileri için Finansal Analiz ve Araçları (Financial Analysis and Tools for Managers) 3 7
MAN 519T Stratejik Yönetim (Strategic Management) 3 7
Seçmeli Ders I (Elective Course I) 3 7
Seçmeli Ders II (Elective Course II) 3 7
Toplam 12 32
3. Yarıyıl
MAN 590T Yüksek Lisans Tezi (Graduate Thesis) 0 30
4. Yarıyıl
MAN 590T Yüksek Lisans Tezi (Graduate Thesis) 0 30
TEZSİZ PROGRAM
Ders Kod Ders Adı Kredi AKTS
1. Yarıyıl
MAN 501T Çağdaş Yönetim (Contemporary Management) 3 7
MAN 505T Yöneticiler için Muhasebe(Accounting for Managers) 3 7
MAN 509T Yönetim Ekonomisi (Economics for Management) 3 7
MAN 503T Stratejik Pazarlama Yönetimi (Strategic Marketing Management) 3 7
Seçmeli Ders I 3 7
Toplam 15 35
2. Yarıyıl
MAN 507T Etik, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 3 7
MAN 504T Yöneticileri için Finansal Analiz ve Araçları (Financial Analysis and Tools for Managers) 3 7
MAN 519T Stratejik Yönetim (Strategic Management) 3 7
Seçmeli Ders II 3 7
Seçmeli Ders III 3 7
580T Dönem Projesi 0 20
Toplam 15 55
Toplam 30 kredi/90 AKTS
Seçmeli Dersler
MAN 502T İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri
MAN 512T Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme
MAN 514T Uluslararası Yönetim
MAN 516T İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar
MAN 518T Üretim Yönetimi
MAN 522T Stratejik Marka Yönetimi
MAN 524T Rekabetçi Pazarlama Stratejileri
MAN 526T Birebir Satış ve Satış Yönetimi
MAN 528T Endüstriyel ve Servis Pazarlama
MAN 532T Uluslararası Finans ve Bankacılık
MAN 534 Portföy Kuramı ve Çözümlemesi
MAN 536T Mali Tablolar Analizi
MAN 538T Yatırım Değerleme ve Analiz
MAN 541T Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı
MAN 543T Liderlik ve Takım Yönetimi
MAN 544T Proje Yönetimi
MAN 545T Ar-Ge Yönetimi
MAN 546T Girişimcilik: İş Kurma ve Geliştirme