Prof. Dr. Ataman Demir

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:ataman.demirisikun.edu.tr