Dr.-Ögretim Üyesi Ayşe Günay

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:157
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11 / 1012
E-Posta:ayse.gunay@isikun.edu.tr