Begüm Kurulay

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fen Edebiyat Fakültesi Sorumlusu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sorumlusu

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 70 38
E-Posta:begum.kurulayisikun.edu.tr