Moda Tasarımı Programı

Moda Tasarımı Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Moda Tasarımı Programı, 2014 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2016 yılında vermiştir. 2018 isim değişikliği olmuştur.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Moda Tasarımı Önlisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Moda Tasarımı Programcılığı programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı
 programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı


Hazır giyim ve tekstil alanlarında görev alabilecek ve üretim sektörünün ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte öğrenci yetiştirilmesi hedeflenen programın amacı; tekstil sektörüne yönelik eğitimini aldığı temel bilgileri üretime dönüştürebilen, yenilikleri takip eden ve gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

 Program Eğitim Amaçları
 • Hazır Giyim/Konfeksiyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
 • Orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine alanındaki bilgi ve beceriler kazandırılarak desteklemek ve alanındaki temel kavramları kavramak.
 • Proje geliştirme .ve proje yönetme becerisine sahip olmak.
 • Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, takım çalışmalarına yatkın Hazır Giyim Teknikeri olabilmek.

 

Program Çıktıları
 • Teorik bilgileri mesleği açısından tanımlar.
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olur.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve kendini yeniler.
 • Sanata dönük temel tasarım prensiplerini bilir ve moda resmi çalışmalarına uygular.
 • Hızlı ve doğru kararlar alabilme, farklı ortam ve pozisyonlara uyum sağlama becerisi kazanır.
 • Giyim alanında iş akışını izler ve süreç değerlendirmesi yapar ve gerekli önlemleri alır.
 • Moda/Giyim alanındaki otoriteleri tanır, özgün çalışmaları ve trendleri takip eder.
 • Ürün analizi ve teknik çizim yapar.
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını tanır ve kullanma becerisine sahip olur.
 • Hazır giyim üretimine yönelik mesleki-teknik bilgiye sahip olur.
 • Giysi tasarım sürecini bilir ve uygular.
 • Alanı ile ilgili tekstil hammaddelerini, malzemelerini, yardımcılarını tanır ve tanımlar.
 • Alanındaki teknolojik araç, gereç ve makineleri tanır ve kullanır.
 • Araştırma ve incelemeye yönelerek proje yönetme becerisi kazanır.
 • Hayat boyu öğrenme isteği, yeteneği ve eğilimine sahiptir.
 • İşletme yönetimi, işletme organizasyonu marka yönetimi ve pazarlama konularında bilgi sahibi olur.
 • Orta düzey yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Kaynakları değerlendirme, maliyet hesabı yapma bilgisine ve becerisine sahip olur.
 • Küresel ölçekte çalışabilecek iletişim becerisi ve vizyona sahip olur.
 
Mezunların İstihdamı

Gerek kamu gerekse özel sektörde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda hazır giyim, tekstil ve konfeksiyon sanayiinin ilgili dallarında orta kademe yönetici, planlama, tasarım, modelhane departmanlarında, işletmelerin üretim hatları ile eğitim departmanlarında çalışma olanağına sahiptirler.

 
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Moda Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Öğr.Gör.Merve TAŞKIN (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6264, merve.taskin@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği
1 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
MTA101 Temel Tasarım 3 3 0 0 4
MTA103 Mesleki Teknik Çizim 3 3 0 0 5
MTA105 Tekstil Yüzeyleri ve Malzeme Bilgisi 3 3 0 0 4
MTA107 Moda Tasarımı İlke ve Yöntemleri 3 3 0 0 5
MTA109 Moda ve Kostüm Tarihi 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 30
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
 INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
 TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
 MTA102 Mesleki Temel Tasarım 3 3 0 0 3
 MTA104 Takı ve Aksesuar Tasarımı 3 3 0 0 3
 MTA106 Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I 3 3 0 0 5
 MTA108 Kumaş Baskı Tasarımı 3 3 0 3 3
 MTA110 Dikiş Atölyesi I 3 2 0 0 4
 MTA190 Sektör Stajı 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 30
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
MTA201 Dikiş Atölyesi II 3 3 0 0 4
MTA203 Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı II 3 3 0 0 5
MTA205 Drapaj 3 3 0 0 5
MTA207 Bilgisayar Destekli Kalıp Uygulama I 3 3 0 0 4
MTA F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
MTA D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 30
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
MTA202 Dikiş Atölyesi III 3 3 0 0 4
MTA204 Moda Tasarımı Projesi 3 3 0 0 5
MTA206 Moda Sunum Teknikleri 3 3 0 0 5
MTA208 Bilgisayar Destekli Kalıp Uygulama II 3 2 0 0 4
MTA F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
MTA D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20Türkçe I 0 0 30
Kod Adı Kredi T U AKTS
MTA 209 Kişiye Özel Giysi Tasarımı 3 3 0 5
MTA 210 Moda Fotoğrafı 3 3 0 5
MTA 211 Ev Tekstili 3 3 0 5
MTA 212 Görsel Mağazacılık ve Vitrin Yönetimi 3 3 0 5
MTA 213 Sahne Sanatlarında Kostüm 3 3 0 5
MTA 214 Giyim Ergonomisi 3 3 0 5
MTA 215 Kurumsal Giysi ve Üniforma Tasarımı 3 3 0 5
MTA 216 Moda Editörlüğü 3 3 0 5
MTA 217 Ayakkabı ve Çanta Tasarımı 3 3 0 5
MTA 218 Görsel Sanatlarda Makyaj 3 3 0 5
MTA 209 Kişiye Özel Giysi Tasarımı 3 3 0 5
MTA 210 Moda Fotoğrafı 3 3 0 5
MTA 211 Ev Tekstili 3 3 0 5
MTA 212 Görsel Mağazacılık ve Vitrin Yönetimi 3 3 0 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 3 0 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 3 0 5
YON254 Yönetim Becerileri 3 3 0 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 3 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 3 0 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 3 0 5
MRS220 Bilgisayarda Çizim:İleri Uygulamalar 3 3 0 5
MRS228 Bilgisayarla Görüntü İşleme 3 3 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 5
GTA231 Hareketli Grafik Tasarım 3 3 0 5
RTT215 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 3 0 5
RTT216 Dünya Sineması 3 3 0 5
RTT208 Toplum ve Kültür 3 3 0 5
GTA274 Dijital İllüstrasyon 3 3 0 5
GTA272 Süreli Yayın Tasarımı 3 3 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Ders Kodu DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUR101 Türkçe I X X X
ING101 Başlangıç Seviyesinde İngilizce I X X X
ODY105 Temel Tasarım I X X X X X
SMY105 Kumaş Yapı Bilgisi X X X X X
FIZ103 Elyaf ve İplik Teknolojisi X X X
SMY102 Bilgisayarla Tasarıma Giriş X X X X X
BIL141 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi X X X X
TUR102 Türkçe II X X X
ING102 Başlangıç Seviyesinde İngilizce II X X X
ODY102 Temel Tasarım II X X X X X
ODY104 Moda Teknik Çizim X X X X X X
ODY106 Moda Illustrasyonu X X X X X
ODY108 Dikiş Atölyesi I X X X X X X
SMY110 Moda Tarihi X X X X X X X X
ODY190 Sektör Stajı X X X X X X X X X X X
HIST201 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I X X
ODY201 Bilgisayarla Tasarım I X X x x x x x x
ODY203 Dikiş Atölyesi II x x x x x x
ODY205 Drapaj I x x x x x x
ODY207 Moda Sunum Teknikleri x x x x x x x x x
ODY_D2-I Bölüm Seçmeli x x x x x x x
ODY_F-I Serbest Seçmeli x x x x x x x
HIST202 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II x x
ODY202 Bilgisayarla Tasarım II x x x x x x x x x x
ODY274 Dikiş Atölyesi III x x x x x x
SMY202 Drapaj II x x x x x x
SMY206 Giyim Üretim Proje x x x x x x x x x x x x x
ODY_D2-II Bölüm Seçmeli x x x x x x x x
ODY_F-II Serbest Seçmeli x x x x x x

İlgili Dosyalar