Grafik Tasarım Programı

Grafik Tasarım Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı, 2013 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Grafik Tasarımı Önlisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu Fotoğraf , Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı , Grafik, Grafik Tasarım ve İletişim ve Tasarım programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Grafik Tasarımı Önlisans Programı, TV ve diğer kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak uzman bireyler yetiştirme, ayrıca fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapabilen ara teknik elemanın yetişmesini sağlayarak, bu alanda duyulan istihdam açığını gidermeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için çağdaş bilgisayar laboratuvarından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitim kadrosundan yararlanılır. 

 Program Eğitim Amaçları
 • Alanlarına yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek teknik ve mesleki niteliklerle donatılmış öğrencilerin sektöre kazandırılması.
 • Kültürel, teorik ve pratik bilgiler temelinde öğrencilerin kişisel yeteneklerini ortaya çıkarması ve mezun olduklarında bunları uygulayabilmesi.
 • Yaratıcı, etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına açık ve sosyal bireyler yetiştirilmesi.
 • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olan, bilgi ve küresel anlamda rekabet edebilme yeteneklerini güncelleyen mezunlar yetiştirilmesi.
Program Çıktıları
 • Grafik Tasarımı alanındaki temel kavramları kavramak ve uygulayabilmek.
 • Grafik tasarımı ilkelerine uygun tasarım ürünleri üretebilecek.
 • Eğitim aldıkları konuyla ilgili sektörde başarılı olabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak.
 • Teknik ve mesleki sorumluluklarını, etik kurallarını bilmek.
 • Grafik tasarım ve profesyonel yaşamın gerektirdiği alanlarda etkileşimli çoklu ortam program

 ve tekniklerin kullanılması

 • Grafik tasarımı alanında dünyada olanların takip edilmesi.
 • Grafik tasarım alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla

tartışabilecek ve yorumlayabilecek.

 • İletişim teknolojilerindeki hızlı değişikliklere anında cevap verebilmek için görsel iletişim

tasarımı ile ilgili entellektüel bilgi birikimine sahip olabilecek.

 • ilerleyen teknolojilerin günlük hayattaki uygulama alanlarını genişletebilecek ve bu uygulama

alanlarını hayata geçirebilecek.

 • Gerek kendi başına gerekse bir grup içerisinde, belirlenen hedefler doğrultusunda tasarım

yapabilecek.

 • Çoklu ortam tasarımı, yayın tasarımı, fotograf ve video tasarımları, arayüz tasarımı ile ilgili

sorunlarını tanımlayabilecek ve sorunları çözümleyebilecek.

 • Sosyal ve kültürel anlamda kendini geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilmek.
 • Yabancı dil olarak ingilizceyi genel düzeyde kullanabilmek.
 • Doğaya, çevreye duyarlı bilinçli bireyler olmaları.
 • Grafik Tasarımı alanındaki temel kavramları kavramak ve uygulayabilmek.
 • Grafik tasarımı ilkelerine uygun tasarım ürünleri üretebilecek.
 • Eğitim aldıkları konuyla ilgili sektörde başarılı olabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak.
 • Teknik ve mesleki sorumluluklarını, etik kurallarını bilmek.
 • Grafik tasarım ve profesyonel yaşamın gerektirdiği alanlarda etkileşimli çoklu ortam program

ve tekniklerin kullanılması

 
Mezunların İstihdamı

Reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler.
Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili tanıtım ihtiyacını günden güne artırmakta, Grafik Tasarımcıları için giderek genişleyen iş alanları oluşturmaktadır.

 
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Grafik Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Öğr.Gör.Ozan UYANIK (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6265, ozan.uyanik@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
GTA131 Tipografi I 3 3 0 0 5
GTA153 Bilgisayarda Temel Tasarım I 3 3 0 0 5
GTA161 Temel Grafik Tasarım I 3 3 0 0 5
GTA277 Masaüstü Yayıncılık ve Basım Tekn. 3 3 0 0 5
MYO105 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
GTA112 Grafik Tasarım Tarihi 3 3 0 0 5
GTA132 Tipografi II 3 3 0 0 5
GTA154 Bilgisayarda Temel Tasarım II 3 3 0 0 5
GTA162 Temel Grafik Tasarım II 3 3 0 3 5
GTA252 Reklamcılık ve Tanıtım 3 3 0 0 5
GTA190 Sektör Stajı 0 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 37
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
GTA172 Kullanıcı Arayüz Tasarımı 3 3 0 0 5
GTA201 Grafik Tasarım Proje I 3 3 0 0 5
GTA221 Multimedya I 3 3 0 0 5
MYO109 Temel Fotografi 3 3 0 0 5
GTA_D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
GTA_F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
GTA202 Grafik Tasarım Proje II 3 3 0 0 5
GTA212 Portfolyo Tasarımı 3 3 0 0 5
GTA222 Multimedya II 3 3 0 0 5
GTA232 3D Modelleme Animasyon 3 3 0 0 5
GTA_D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
GTA_F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20Türkçe I 0 0 32
Kod Adı Kredi T U AKTS
GTA278 İç Mekan ve Açık Hava Grafik Tasarımı 3 3 0 5
MYO209 Stüdyo Fotoğrafcılığı 3 3 0 5
GTA271 Desen 3 3 0 5
GTA274 Dijital İllüstrasyon 3 3 0 5
GTA275 Animasyon Teknikleri 3 3 0 5
GTA272 Süreli Yayın Tasarımı 3 3 0 5
GTA273 Baskıresim 3 3 0 5
GTA276 Reklam Filmi Yapımı 3 3 0 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 3 0 5
RTT215 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 3 0 5
RTT216 Dünya Sineması 3 3 0 5
RTT208 Toplum ve Kültür 3 3 0 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 3 0 5
GTA271 Desen 3 3 0 5
GTA272 Süreli Yayın Tasarımı 3 3 0 5
GTA271 Desen 3 3 0 5
GTA272 Süreli Yayın Tasarımı 3 3 0 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 3 0 5
YON254 Yönetim Becerileri 3 3 0 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 3 0 5
GTA278 İç Mekan ve Açık Hava Grafik Tasarımı 3 3 0 5
MYO209 Stüdyo Fotoğrafcılığı 3 3 0 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 3 0 5
MRS220 Bilgisayarda Çizim:İleri Uygulamalar 3 3 0 5
MRS228 Bilgisayarla Görüntü İşleme 3 3 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 5
GTA231 Hareketli Grafik Tasarım 3 3 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Ders Kodu DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TUR101 Türkçe 1 x
ING101 Genel İngilizce 1
ODY105 İşitme ve Ölçümü x x
SMY105 Tıbbi Terminoloji x x x x x
FIZ103 Genel Fizik x x
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji x x
BIL141 Bilgisayara Giriş
TUR102 Türkçe 2 x
ING102 Genel İngilizce 2
ODY102 İşitme Kayıpları x x
ODY104 Konuşma,Dil ve İşitme Gelişimi x
ODY106 Akustik x x x
ODY108 İşitme ve Konuşma Anatomi ve Fizyolojisi x x
SMY110 Psikolojiye Giriş x x
ODY190 Sektör Stajı x x
HIST201 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1
ODY201 Nesnel Test Yöntemleri x x x
ODY203 Klinik Uygulama x x
ODY205 Dalgalar Ses ve Laboratuvarı x x x
ODY207 İşitme Cihazları x x
ODY_D2-I Bölüm Seçmeli x
ODY_F-I Serbest Seçmeli x
HIST202 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2
ODY202 Odyometride İleri  Test Yöntemleri x x
ODY274 Çocuk Odyolojik Test Yöntemleri x x
SMY202 İlkyardım x
SMY206 Tıbbi Deontoloji x
ODY_D2-II Bölüm Seçmeli
ODY_F-II Serbest Seçmeli x x

İlgili Dosyalar