Mimari Restorasyon

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı, 2013 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Mimari Restorasyon Önlisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Mimari Restorasyon programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu El Sanatları, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları , Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon , Şehir ve Bölge Planlama , Tezhip, Tezhip (Süsleme) programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Mimari Restorasyon  Programı'nın amacı, kültürel mirasın önemli bir bölümünü oluşturan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması alanında çalışacak, donanımlı elemanlar yetiştirmektir. Program, anıtsal yapılar ve sivil mimarlık örneklerinin envanter çalışmalarını yapabilen; rölöve çalışması, restitüsyon önerisi ve restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen; söz konusu projelerin uygulamasında görev alabilen bilgi ve donanıma sahip elemanlar yetiştirmeyi hedefler. 

 Program Eğitim Amaçları
 • Mimari tarihi eserlerin restorasyonu konusunda çalışmak üzere iyi donanımlı ara eleman yetiştirmek.
 • Restorasyon alanındaki temek etik kurallara ve prensiplere bağlı, restorasyon projelerinin teşhis, belgeleme ve uygulama alanlarında aktif görev alabilecek işgücü yaratmak. 
 • Mimari restorasyon alanına ilişkin edindiği bilgileri analiz etme, yorumlama, değerlendirme kullanabilme yeteneğine sahip olma.               
 • Disiplinlerarası çalışma ortamına uym sağlayabilecek, bilgi ve donanımını güncelleme becerisine sahip, sosyal bireyler yetiştirmek.
Program Çıktıları
 • Kültür varlıklarını tanıma, tanımlama ve belgeleme, koruma bilincine sahiptir.
 • Restorasyon, yapı bilgisi, inşaat teknolojisi ve alanının gerektirdiği konularda

yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmıştır.

 • Restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
 • Restorasyon yöntemlerinin temel kavramlarına sahiptir.
 • Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik

bilincine sahiptir.

 • Etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut

durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisine sahiptir.

 • Mesleki çalışmalarını teknik resim diliyle ifade edebilir.
 • Yapı malzemesini analiz edebilme; geleneksel yapı sistem ve öğelerini anlayabilme

ve onlara gereken müdahale tekniklerini belirleyebilme becerisine sahiptir.

 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, yorum ve değerlendirme

yapabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahiptir.

 • Ahşap, taş, kerpiç vb. geleneksel yapı malzemesinin bozulma nedenleri ve alınması

gereken koruma yöntemleri konusunda temel bilgilere sahiptir.

 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahiptir.
 • Tarihi yapıların malzeme özelliklerini, bozulma ve korunma sorunlarını tanımlayabilecek

bilgiye sahiptir.

 • Onarım sorunlarının çözümünde bireysel sorumluluk üstlenme becerisine sahip olma
 • Takım çalışması yapabilme ve liderlik edebilme becerisine sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki gelişmeleri izleyerek

gösterebilme ve kendini yenileyebilme becerisine sahiptir.

 • Mesleki alandaki teknolojik gelişmeleri izleme alışkanlığına sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az, Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde

bilgisayar yazılımı ile birlikte iletişim teknolojileri kullanma becerisine sahiptir.

 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak konusunda ulusal

ve uluslararası bilimsel çalışmaları izleyebilme, meslektaşlarıyla iletişim kurma becerisine sahiptir.

 • Mesleki etik sorumlulukların bilincindedir.
 • Çevre koruma ve iş sağlığı konusunda bilinçlidir.
 
Mezunların İstihdamı

Restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı müze ve saraylar vb.) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir. 

 
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Mimari  Restorasyon programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Öğr.Gör.Şehrigül ERDEK  (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6266, sehrigul.erdek@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği
1. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
MRS101 Mimari Teknik Resim I 3 3 0 0 5
MRS103 Rölöve I 3 3 0 0 5
MRS109 Bilgisayar Destekli Çizim I 3 3 0 0 5
MRS107 Tarihi Yapıları Koruma ve Restorasyon 3 3 0 0 5
MYO109 Temel Fotografi 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
MRS102 Mimari Teknik Resim II 3 3 0 0 5
MRS104 Rölöve II 3 3 0 0 5
MRS112 Bilgisayar Destekli Çizim II 3 3 0 0 5
MRS108 Geleneksel Yapı Sistemi ve Öğeleri 3 3 0 0 5
MRS110 Mimari Süsleme Teknikleri ve Onarımı 3 3 0 0 5
MRS190 Sektör Stajı 0 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 37
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
MRS201 İnce Yapı I 3 3 0 0 5
MRS203 Restorasyon Projesi I 3 3 0 0 5
MRS205 Yapı Malzemesi 3 3 0 0 5
MRS207 Mimarlık Tarihi 3 3 0 0 5
MRS_D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
MRS_F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
MRS202 İnce Yapı II 3 3 0 0 5
MRS204 Restorasyon Projesi II 3 3 0 0 5
MRS206 Keşif ve Metraj 3 3 0 0 5
MRS208 Renovasyon Uygulamaları 3 3 0 0 5
MRS_D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
MRS_F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20Türkçe I 0 0 32
Kod Adı Kredi T U AKTS
MRS221 Mimari Süsleme Çizimi 3 2 0 5
MRS222 Duvar Resimlerinde Koruma ve Onarım 3 2 0 5
MRS223 Ahşap Bezeme Teknikleri 3 3 0 5
MRS226 Restorasyonda İç Mekân Çözümleri  3 2 0 5
MRS227 Mimari Süslemelerde Desen Uyg. 3 3 0 5
MRS224 Mozaikte Koruma ve Onarım 3 3 0 5
MRS225 Eski Anadolu Mimarlığı 3 3 0 5
MRS231 Restorasyon Kimyası 3 3 0 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 3 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 5
MYO240 Girişimcilik 3 3 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 3 0 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 3 0 5
YON254 Yönetim Becerileri 3 3 0 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 3 0 5
YON240 İnsan Kaynakları 3 3 0 5
YON262 Halkla İlişkiler 3 3 0 5
MRS220 Bilgisayarda Çizim:İleri Uygulamalar 3 3 0 5
MRS228 Bilgisayarla Görüntü İşleme 3 3 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 5
MRS227 Mimari Süslemelerde Desen Uyg. 3 3 0 5
MRS224 Mozaikte Koruma ve Onarım 3 3 0 5
GTA231 Hareketli Grafik Tasarım 3 3 0 5
YON225 Marka Yönetimi 3 3 0 5
RTT216 Dünya Sineması 3 3 0 5
RTT208 Toplum ve Kültür 3 3 0 5
MRS226 Restorasyonda İç Mekân Çözümleri 3 2 0 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bilgi Kuramsal
Olgusal
İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
Beceriler Bilişsel
Uygulamalı
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
Ders Kodu DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUR101 Türkçe I X X X
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce I X X X
MRS102 Mimari Teknik Resim I X X
MRS103 Rölöve I X X X X X X
MRS105 Bilgisayara Giriş X X
MRS107 Tarihi Yapıları Koruma ve Restorasyon X X X X X X X X X
MYO109 Temel Fotografi X X X
TUR102 Türkçe II X X
ING102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II X X
MRS102 Mimari Teknik Resim II X X
MRS104 Rölöve II X X X X X X
MRS106 Bilgisayar Destekli Çizim X X
MRS108 Geleneksel Yapı Sistemi ve Öğeleri X X X
MRS110 Mimari Süsleme Teknikleri ve Onarımı X X X X X X X
MRS190 Sektör Stajı X X X X
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I X
MRS201 İnce Yapı I X X
MRS203 Restorasyon Projesi I X X X X X X X X X X
MRS205 Yapı Malzemesi X
MRS207 Mimarlık Tarihi X
MRS_D2-1 Bölüm Seçmeli X X X X
MRS_F-1 Serbest Seçmeli X X X
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II X
MRS202 İnce Yapı II X X
MRS204 Restorasyon Projesi II X X X X X X X X
MRS206 Keşif ve Metraj X X
MRS208 Renovasyon Uygulamaları X X X X X X X X X
MRS_D2-II Bölüm Seçmeli X
MRS_F-II Serbest Seçmeli X X

İlgili Dosyalar