Optisyenlik

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Optisyenlik Programı, 2013 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Optisyenlık Önlisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Optisyenlik programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu İş Sağlığı ve Güvenliği , İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet , Acil Yardım ve Afet Yönetimi programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı


Optisyenlik gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek. İngilizce kullanım becerisine, temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları
 • Gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek.
 • Temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen meznlar yetiştirmek.
 • Bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen,  girişimci ve kendini yenileyebilen mezunlar yetiştirmek
 • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olan, bilgi ve küresel anlamda rekabet edebilme yeteneklerini güncelleyen mezunlar yetiştirmek.
 • Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir.
 
Program Çıktıları
 • Mesleki yetki ve sorumluluklarını bilme
 • Gözlük, kontak lens ve düşük görme cihazları gibi temel görme cihazları hakkında

bilgilere sahip olabilme

 • Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya

adaptasyonunu sağlayabilme.

 • Numaralı gözlük camlarını ve kontak lensleri ölçebilme, montajı için gerekli ayarları

yapabilme.

 • Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilme.
 • Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
 • Temel fizik ve fiziğin geometrik optik alanına ilişkin genel bilgilere sahip olabilme
 • Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilme.
 • İnsan anatomisi, fizyolojisi ve genel halk sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
 • Mesleki etik kuralların bilincine sahip olabilme.
 • Meslekle ilgili teknolojik gelişmeleri izleyebilme ve çalışma alanına uygulayabilme.
 • Mesleki alanda değişen beğeniler, tercihler ve değişimlere hakim olarak bu doğrultuda

faaliyetlerde bulunmak.

 • Genel ve mesleki yazılım programlarını, otomasyon sistemlerini kullanabilme.
 • Mesleki işletmelerin yatırım öncesi çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütmek ve başarılı

bir girişimde bulunabilmek.

 • Mesleki işletmelerin idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilme.
 • Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda soğukkanlılığını

koruyabilme ve ilk yardım uygulayabilme.

 • Çalışma alanındaki kişiler ve hizmet verdiği kişilerle sağlıklı insan ilişkileri kurabilme
 • Temel bilgisayar beceresine sahip olarak sunum ve raporlama yapabilme beceresi edinmek
 • Yabancı dil olarak ingilizceyi genel düzeyde kullanabilmek
 • Çevre koruma, iş sağlığı alanlarında bilinçli birey olmaları
 Mezunların İstihdamı

Optisyen ünvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev yapabilmektedirler.

 Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Optisyenlik programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Yiğit Karabulut (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6241, yigit.karabulut@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
OPS101 Optisyenlik I 3 3 0 0 5
OPS103 Optik I 3 3 0 0 5
OPS105 Gözün Anatomi ve Fizyolojisi 3 3 0 0 5
FIZ103 Genel Fizik 3 3 0 0 5
BIL141 Bilgisayara Giriş 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
OPS102 Optisyenlik II 3 3 0 0 5
OPS104 Teknik Bilgi ve Kullanımı 3 3 0 0 5
OPS106 Optik II 3 3 0 0 5
OPS108 Optik Aletler Kullanımı 3 3 0 0 5
OPS110 Optik Laboratuvarı 3 1 0 4 5
OPS190 Sektör Stajı 0 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 18 0 4 37
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
OPS201 Optisyenlik III 3 3 0 0 5
OPS215 Göz Hastalıkları 3 3 0 0 5
OPS205 Uygulamalı Eğitim I 3 3 0 0 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 3 0 0 5
OPS_D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
OPS_F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
OPS206 Uygulamalı Eğitim II 3 3 0 0 5
OPS207 Görme Optiği ve Refraksiyon 3 3 0 0 5
OPS271 Kontakt Lensler 3 3 0 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 0 5
OPS_D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
OPS_F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı T U Kredi AKTS
SMY208 Halk Sağlığı 3 0 3 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 0 3 5
OPS221 Görme Optiği I 3 0 3 5
OPS222 Görme Optiği II 3 0 3 5
OPS262 Optisyenlikte Mağaza Uygulamaları 3 0 3 5
YON253 Moda ve Estetik 3 0 3 5
YON121 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
MYO240 Girişimcilik 3 0 3 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 0 3 5
YON240 İnsan Kaynakları 3 0 3 5
YON262 Halkla İlişkiler 3 0 3 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 0 3 5
YON225 Marka Yönetimi 3 0 3 5
SMY252 Tıp Fotoğrafçılığı 3 0 3 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 0 3 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 0 3 5
YON254 Yönetim Becerileri 3 0 3 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 0 3 5
MYO240 Girişimcilik 3 0 3 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 0 3 5
MYO109 Temel Fotografi 3 0 3 5
YON225 Marka Yönetimi 3 0 3 5
RTT216 Dünya Sineması 3 0 3 5
RTT208 Toplum ve Kültür 3 0 3 5
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Ders Kodu DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TUR101 Türkçe 1 x x x x x
ING101 Genel İngilizce 1 x
ODY105 İşitme ve Ölçümü x x
SMY105 Tıbbi Terminoloji x x x x x x
FIZ103 Genel Fizik x x
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji x x
BIL141 Bilgisayara Giriş x
TUR102 Türkçe 2 x x x x x
ING102 Genel İngilizce 2 x
ODY102 İşitme Kayıpları x x
ODY104 Konuşma,Dil ve İşitme Gelişimi x
ODY106 Akustik x x x
ODY108 İşitme ve Konuşma Anatomi ve Fizyolojisi x x
SMY110 Psikolojiye Giriş x x
ODY190 Sektör Stajı x x
HIST201 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 x
ODY201 Nesnel Test Yöntemleri x x x
ODY203 Klinik Uygulama x x
ODY205 Dalgalar Ses ve Laboratuvarı x x x
ODY207 İşitme Cihazları x x
ODY_D2-I Bölüm Seçmeli x x
ODY_F-I Serbest Seçmeli x x
HIST202 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 x
ODY202 Odyometride İleri  Test Yöntemleri x x
ODY274 Çocuk Odyolojik Test Yöntemleri x x
SMY202 İlkyardım x x
SMY206 Tıbbi Deontoloji x
ODY_D2-II Bölüm Seçmeli x
ODY_F-II Serbest Seçmeli x x x

İlgili Dosyalar