Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, 2014 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2016 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Tııbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Tııbi Görüntüleme Teknikleri programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu Hemşirelik , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Böylelikle hastalıkların teşhis ve tedavisi daha kolay, çabuk ve sağlıklı yapılabilmektedir. Bu yöntemler bütünü, potansiyel bir hastalığa koruyucu önlem almanın yanı sıra, hastalığın seyri ile ilgili de aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. 

Program Eğitim Amaçları
 • Klinik tanı ve tedaviye etkili bir destek olarak radyolojik görüntüleme yöntemlerini sahada uygulayabilecek yeterlilikte tekniker yetiştirmek.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, gelişmelere uyum sağlamak için ve gelecekteki gereksinimleri de farkedecek şekilde sürekli öğrenen bir meslek profesyoneli olarak tıbbi görüntüleme teknikeri yetiştirmek.
 • Program mezunlarını yaratıcı, etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına açık ve sosyal bireyler olarak yetiştirmek.
 • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olan, bilgi ve küresel anlamda rekabet edebilme yeteneklerini güncelleyen mezunlar yetiştirmek.

 

Program Çıktıları
 • Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini

bilir.

 • Tıbbi görüntüleme teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve

becerileri kullanır.

 • İnsan fizyolojisi ve anatomisi hakkında temel bilgiye sahip olur.
 • Radyoterapi ve nükleer tıp alanında gerekli temel bilgiye sahip olur.
 • Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahip

olur.

 • Radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı bilir.
 • Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek

teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.

 • Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile

koordinasyon sağlar.

 • Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir

iletişim kurar.

 • Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında

bilimsel ve etik kurallara uyar.

 • Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 • Radyolojik girişimleri öğrenir, gerektiğinde alanında kullanır.
 • Hastalıkları tanır, radyolojik işlemlerle tanılamadaki bağlantıyı kurabilir.
 • Yabancı dil olarak ingilizceyi genel düzeyde kullanabilmek
 • Temel bilgisayar beceresine sahip olarak sunum ve raporlama yapabilme beceresi edinmek
 • Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
 • Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
 • Tıbbi görüntüleme teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve

becerileri kullanır.

 • İnsan fizyolojisi ve anatomisi hakkında temel bilgiye sahip olur.
 • Radyoterapi ve nükleer tıp alanında gerekli temel bilgiye sahip olur.
 • Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur.
 
Mezunların İstihdamı

Kamu hastaneleri ve özel hastanelerin Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyoterapi, Manyetik Rezonans Görüntüleme gibi birimleri ile özel görüntüleme merkezlerinde rahatlıkla çalışabilirler.

 
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

İlk ve Acil Yardım programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Bahar Döner (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6253, bahar.doner@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji 3 3 0 0 5
TGT101 Tıbbi Görüntüleme I 3 3 0 0 5
SMY105 Tıbbi Terminoloji 3 3 0 0 5
FIZ103 Genel Fizik 3 3 0 0 5
BIL141 Bilgisayara Giriş 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
TGT103 Radyasyon Güvenliği ve Rad. Korunma 3 3 0 0 5
TGT102 Tıbbi Görüntüleme II 3 3 0 0 5
TGT104 Radyolojik Anatomi 3 3 0 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 0 5
TGT208 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları 3 3 0 0 5
TGT190 Sektör Stajı 0 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 37
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
TGT201 Tıbbi Görüntüleme III 3 3 0 0 5
TGT211 Radyolojide Modern Yöntemler 3 3 0 0 5
TGT213 Girişimsel Radyoloji 3 3 0 0 5
SMY221 Hastalıklar Bilgisi 3 3 0 0 5
TGT_D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
TGT_F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
TGT202 Nükleer Tıp 3 3 0 0 5
TGT204 Radyoterapi 3 3 0 0 5
TGT206 Tıbbi Görüntüleme IV 3 1 0 4 5
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 3 0 0 5
TGT_D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
TGT_F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 18Türkçe I 0 4 32
Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı Kredi T U AKTS
SMY111 Sağlık Yönetimine Giriş 3 3 0 5
SMY241 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 3 3 0 5
SMY126 Enfeksiyondan Korunma Yöntemleri 3 3 0 5
SMY261 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 3 3 0 5
TGT220 Radyolojide Cihaz Bakım ve Onarımı 3 3 0 5
SMY252 Tıp Fotoğrafçılığı 3 3 0 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 3 0 5
SMY208 Halk Sağlığı 3 3 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 5
SMY252 Tıp Fotoğrafçılığı 3 3 0 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 3 0 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 3 0 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 3 0 5
YON254 Yönetim Becerileri 3 3 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 5
MYO240 Girişimcilik 3 3 0 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 3 0 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 3 0 5
YON240 İnsan Kaynakları 3 3 0 5
YON262 Halkla İlişkiler 3 3 0 5
GTA231 Hareketli Grafik Tasarım 3 3 0 5
MYO109 Temel Fotografi 3 3 0 5
YON225 Marka Yönetimi 3 3 0 5
RTT215 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 3 0 5
RTT216 Dünya Sineması 3 3 0 5
RTT208 Toplum ve Kültür 3 3 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Ders Kodu DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUR101 Türkçe 1 x x x x
ING101 Genel İngilizce 1 x x
TGT101 Tıbbi Görüntüleme 1 x x x x
SMY105 Tıbbi Terminoloji x x x x
FIZ103 Genel Fizik x x x
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji x x x x
BIL141 Bilgisayara Giriş x x x
TUR102 Türkçe 2 x x x x
ING102 Genel İngilizce 2 x x
TGT102 Tıbbi Görüntüleme II x
TGT103 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma x x
TGT104 Radyolojik Anatomi
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim x x x x x
SMY108 İlkyardım x
TGT190 Sektör Stajı x x x
HIST201 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 x
TGT201 Tıbbi Görüntüleme III x
TGT211 Radyolojide Modern Yöntemler x x x
TGT213 Girişimsel Radyoloji x x
SMY221 Hastalıklar Bilgisi x x x
TGT_D2-1 Bölüm Seçmeli x x x
TGT_F-1 Serbest Seçmeli x x x
HIST202 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 x
TGT202 Nükleer Tıp x x x
TGT204 Radyoterapi x x x x x
TGT206 Tıbbi Görüntüleme IV x x x
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş x x
TGT_D2-II Bölüm Seçmeli x x x
TGT_F-II Serbest Seçmeli x x x x

İlgili Dosyalar