Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, 2013 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji , Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hemşirelik , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde, hekimlerin hastanın durumuyla ilgili gerekli gördüğü rutin tetkik ve analizleri, sağlık kurumları bünyesinde laboratuvar cihaz ve aletlerini kullanarak yapan ve bulguları istenen standartlarda raporlayan yeterli bilgi ve teknik donanıma sahip teknikerler yetiştirmektir. Öğrencilere laboratuvar kalite kontrol unsurlarını sağlayarak en kısa sürede sonuçlar elde edebilen, karşılaştığı sorunlara etkin çözümler üretebilen, ilgili tıbbi belgeleme süreçleri ve iş organizasyonuna hakim, takım çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi, hasta, hasta yakınları, hekimler, laboratuvar uzmanları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkin iletişim kurabilen, meslek etiği ilkelerini kavramış sağlık çalışanları olmaları yolunda gerekli altyapı kazandırılır.
Ülkemiz sağlık sektöründeki büyüme nitelikli sağlık çalışanlarına yönelik ciddi bir talep yaratmıştır. Kendini geliştirmeye açık, mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen teknikerler iş bulma ve yükselme imkanları açısından önde olacaklardır. 

 Program Eğitim Amaçları
 • Hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde, hekimlerin hastanın durumuyla ilgili gerekli gördüğü rutin tetkik ve analizleri, sağlık kurumları bünyesinde laboratuvar cihaz ve aletlerini kullanarak yapan ve bulguları istenen standartlarda raporlayan yeterli bilgi ve teknik donanıma sahip teknikerler yetiştirmek.
 • Temel deneysel ve teorik prensiplere hakim olan, bağımsız öğrenebilen, inceleyebilen ve dikkatli değerlendirmeler yapabilen mezunlar yetiştirmek.
 • Program mezunlarını yaratıcı, etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına açık ve sosyal bireyler olarak yetiştirmek.
 • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olan, bilgi ve küresel anlamda rekabet edebilme yeteneklerini güncelleyen mezunlar yetiştirmek.
Program Çıktıları
 • Mesleki yetki ve sorumluluklarını bilme
 • Mesleki Etik ve ahlak kavramlarını bilme
 • Temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak

değerlendirirme ve uygulama

 • Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanabilme,

kontrollerini ve bakımlarını yapabilme

 • Tıbbi laboratuvarlarda iş organizasyonu hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamaları yürütebilme
 • Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygulayabilme, analiz çözeltilerini

hazırlayabilme

 • Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygulayabilme, kişisel güvenlik önlemlerini alabilme

ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturabilme

 • İşletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetimi hakkında genel bilgilere sahip olma
 • Acil durumlarda ilk yardım uygulayabilme, temel yaşam desteği sağlayabilme, hasta ve yaralıları

taşıyabilme

 • Laboratuvar cihazların kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırma ve en verimli şekilde

çalışmalarını sağlama

 • Mikroorganizma ve parazitlerin özellikleri ve yaptıkları hastalıklarla ilgili temel bilgiye sahip

olma

 • Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda bilgiye sahip olma
 • Ölçüm yöntemlerini bilme
 • Laboratuvar araç ve gereçlerini tanıma
 • Hastadan alınan örnekleri uygun şartlarda saklama ve korunmasını sağlama
 • Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
 • Temel bilgisayar beceresine sahip olarak sunum ve raporlama yapabilme beceresi edinme
 • Yabancı dil olarak ingilizceyi genel düzeyde kullanabilme
 • Çevre koruma, iş sağlığı alanlarında bilinçli birey olma
 
Mezunların İstihdamı

Tıbbi laboratuvar teknikerleri biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, hematoloji, seroloji, nörofizyoloji, moleküler biyoloji ve genetik testler yapan kamu ve özel sağlık kuruluşu laboratuvarlarında analizlerin yapılması sürecinde görev alırlar. Genel olarak ilaç sanayi, gıda sanayi ve özel ana bilim dalı laboratuarları, üniversiteler, halk sağlığı enstitüleri, araştırma laboratuarları, sağlık merkezleri ve tıbbi laboratuar malzemesi geliştiren, üreten ya da pazarlayan şirketler çalışma yerlerini oluşturur.

 
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dilara Bakın (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6267, dilara.bakin@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
TDS101 Sekreterlik Hizmetleri 3 3 0 0 5
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 3 0 0 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 3 0 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 0 5
SMY111 Sağlık Yönetimine Giriş 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
TDS108 Dosyalama-Arşivleme 3 3 0 0 5
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji 3 3 0 0 5
SMY105 Tıbbi Terminoloji 3 3 0 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 0 5
BIL141 Bilgisayara Giriş 3 3 0 0 5
TDS190 Sektör Stajı 0 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 37
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
TDS203 Tıbbi Dökümantasyon I 3 3 0 0 5
TDS207 Hastalıkların Uluslarası Sınıflandırılması 3 3 0 0 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 3 0 0 5
SMY241 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 3 3 0 0 5
TDS_D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
TDS_F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
TDS202 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri 3 3 0 0 5
TDS204 Tıbbi Dökümantasyon II 3 3 0 0 5
TDS206 Medikal Muhasebe 3 3 0 0 5
SMY221 Hastalıklar Bilgisi 3 3 0 0 5
TDS_D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
TDS_F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20Türkçe I 0 0 32
Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı Kredi T U AKTS
TDS271 Tıp Kütüphaneciliği 3 3 0 5
SMY208 Halk Sağlığı 3 3 0 5
TDS273 On Parmak Klavye Kullanımı 3 3 0 5
SMY261 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 3 3 0 5
SMY210 Epidemiyolojiye Giriş 3 3 0 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 3 0 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 3 0 5
YON240 İnsan Kaynakları 3 3 0 5
MYO240 Girişimcilik 3 3 0 5
YON262 Halkla İlişkiler 3 3 0 5
YON254 Yönetim Becerileri 3 3 0 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 3 0 5
GTA231 Hareketli Grafik Tasarım 3 3 0 5
MYO109 Temel Fotografi 3 3 0 5
YON225 Marka Yönetimi 3 3 0 5
RTT215 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 3 0 5
RTT216 Dünya Sineması 3 3 0 5
RTT208 Toplum ve Kültür 3 3 0 5
YON253 Moda ve Estetik 3 3 0 5
Ders Kodu DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUR101 Türkçe 1
ING101 Genel İngilizce 1
TGT101 Tıbbi Görüntüleme 1
SMY105 Tıbbi Terminoloji
FIZ103 Genel Fizik
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji
BIL141 Bilgisayara Giriş
TUR102 Türkçe 2
ING102 Genel İngilizce 2
TGT102 Tıbbi Görüntüleme II
TGT103 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
TGT104 Radyolojik Anatomi
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
SMY108 İlkyardım
TGT190 Sektör Stajı
HIST201 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1
TGT201 Tıbbi Görüntüleme III
TGT211 Radyolojide Modern Yöntemler
TGT213 Girişimsel Radyoloji
SMY221 Hastalıklar Bilgisi
TGT_D2-1 Bölüm Seçmeli
TGT_F-1 Serbest Seçmeli
HIST202 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2
TGT202 Nükleer Tıp
TGT204 Radyoterapi
TGT206 Tıbbi Görüntüleme IV
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
TGT_D2-II Bölüm Seçmeli
TGT_F-II Serbest Seçmeli
Ders Kodu Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TUR101 Türkçe 1 X X X X X
ING101 Genel İngilizce 1 X X
TDS101 Sekreterlik Hizmetleri X X X X X X X X X X
YON151 İletişim Becerileri X X X X X X X X X
SMY105 Tıbbi Terminoloji X X X X X
YON101 İşletmeye Giriş X X X X
SMY101 Temel İSG X X X
TUR102 Türkçe 2 X X
ING102 Genel İngilizce 2 X
SMY111 Sağlık Yönetimine Giriş X X X X X X X
TDS108 Dosyalama-Arşivleme X X X X X X X X
SMY106 Anatomi ve Fizyolojiye Giriş X X
SMY202 İlkyardım X X
BIL141 Bilgisayara Giriş X X X X
TDS190 Sektör Stajı X X X X X X
HIST201 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 X
SMY206 Tıbbi Deontoloji X X X X X
TDS203 Tıbbi Dökümantasyon 1 X X X X X X X X
YON240 İnsan Kaynakları X
TDS207 Hastalıkların Uluslarası Sınıflandırılması X X
TDS_D2-I Bölüm Seçmeli
TDS_F-I Serbest Seçmeli
HIST202 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 X
TDS202 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri X X X X X
SMY221 Hastalıklar Bilgisi X X X X
TDS204 Tıbbi Dökümantasyon 2 X X X X X X X X X
TDS206 Medikal Muhasebe X X
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim X X X X X X X X

İlgili Dosyalar