Öğr. Gör. Mehmet Cem Drahşan

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:cem.drahsanisikun.edu.tr