Cem Murat Türkkan

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter Yardımcısı

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 22
E-Posta:cemmurat.turkkanisikun.edu.tr