Ceylan Durgun

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kültür İşleri Uzmanı

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 712 14 60 / 5023
E-Posta:ceylan.durgunisikun.edu.tr