Close

Araştırmacılar için

Back

Işık DAO, araştırmacılara fırsat yönetimi, projelendirme, destek programı başvuru ve sözleşme süreci, proje yönetimi, fikri mülkiyet hakları tesbiti konularında hizmet verir. Bu hizmetler:

 • Kapasite Geliştirme:
  Işık DAO , ArGe ve yenilik destek programları ile üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilgi ve yetkinlik düzeyinin arttırılması kapsamında hizmet verir. (eğitimler, odaklı toplantılar, bilgi günleri ,süreç geliştirme)

 • Fırsat yönetimi:
  Işık DAO, üniversite içinde ve ekosistemdeki araştırmacı ve yenilikçilere yönelik destek fırsatlarını/fon programlarını belirler, üniversite-sanayi arasında arz-talep eşleştirmelerini gerçekleştirir.

 • Projelendirme:
  Seçilen programlar kapsamında veya sanayi sponsorluğu özelinde, proje önerilerinin fon veren kurumun teknik ve finansal kurallarına uygun olarak hazırlanmasını sağlar.

 • Başvuru ve Sözleşme süreci:
  Proje başvuru sürecinde tüm paydaşlar ve resmi kurumlar arasında koordinasyonu sağlar, hukuksal ve mali konularda destek sağlayarak, sözleşme sürecini yönetir.

 • Proje Yönetim ve Raporlama:
  Sözleşmesi tamamlanan projelerin/ortaklıkların yönetimini diğer birimler (mali işler, satınalma, personel, öğrenci işleri…vb.) ile eşgüdümlü olarak koordine eder, destek veren kurumun kurallarına uygun olarak raporlanmasına katkı sağlar.