Close

Birimler

Back

Destekli Araştırmalar Ofisi, "Ulusal/Uluslararası Hibe Projeleri Bölümü", "Üniversite Sanayi İşbirliği Bölümü" olmak üzere iki alt bölümden oluşur. IŞIK DAO , Işık Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen tüm araştırma geliştirme projeleri ve sanayi işbirliklerinin sözleşme öncesi bütün işlemlerini/süreçlerini yürütür, sonrasında ise koordinasyonu sağlar. Destek öncesi işlevler, araştırma fikrinin projelendirilmesinden, finansal kaynakların araştırılmasına, ilgili ortaklık ve işbirliklerinin kurulması, sözleşme sürecinin yönetilmesine; destek sonrası işlevler ise proje yürütme sürecinin koordinasyonuna yöneliktir. Destek programları ve üniversite sanayi işbirlikleri sözleşmeleri kapsamında fikri mülkiyet haklarının tesbiti, fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenerek ilgili birimlere aktarılması da IŞIK DAO 'nun sorumlulukları arasındadır.