Close

Endüstriyel Paydaşlar için

Back

Işık DAO, üniversitemizin sahip olduğu akademik ve teknolojik bilgi birikiminin özel sektör ArGe projelerinde kullanılmasında ve tüm işbirliklerinin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesinde proaktif olarak hizmet verir. Bu hizmetler:

  • Akademik uzmanlıkların sanayi ArGe ihtiyaçları ile eşleştirilmesi,
    • Üniversite bünyesindeki akademik, teknolojik bilgi birikimi ve kapasitelerin sanayi kuruluşlarına tanıtılması,
    • Sanayi ArGe ihtiyaçlarının sistematik ziyaretler ile analizi ve akademisyenlere sunulması,
  • Firma ve araştırmacıların, üniversite sanayi işbirliği projeleri yazma yürütme yetkinliklerinin geliştirilmesi,

  • Üniversite-sanayi buluşma platformlarının, etkinliklerinin düzenlenmesi,

  • Proje/danışmanlık tekliflerinin/kontratların oluşturulması,

  • Sözleşme yönetimi, fikri ve sinai mülkiyet hakları, hukuki ve mali konularda destek olunması,