Close

Fon Veren Kurumlar için

Back

Işık DAO, fon sağlayan kuruluşların etkinlik, duyuru ve eğitimlerini takip eder, bilgi çoğaltır. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

  • Fon sağlayan kurumlarla ve ekosistemdeki paydaşlar arasında koordinasyon,
  • Fon sağlayan kurumlar nezdinde üniversite ve araştırmacıları temsil,
  • Yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesi kapsamında katkı sağlanması,
  • Destek mekanizmaları kapsamında mevzuat takibi ve bilgi çoğaltımı.