Close

Hakkımızda

Back

Işık Üniversitesi Destekli Araştırmalar Ofisi'nin (Işık DAO) kuruluş amacı, üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaç kapsamındaki temel hedefleri;

  • ArGe ve yenilik programları kapsamında bilgi ve yetkinlik düzeyinin arttırılması,
  • Ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından yararlanılması,
  • Etkin üniversite sanayi işbirliklerinin kurulması,
  • Destek programları özelinde fikri mülkiyet haklarının tesbiti faaliyetlerini sağlayan profesyonel bir arayüz ve bilgi çoğaltıcı olmaktır.

Doğrudan rektöre bağlı olarak görev yapan Işık DAO, fikirden ürüne giden süreçte, tüm araştırmacı, öğrenci ve endüstriyel paydaşlara proaktif olarak destek olmaktadır.

Işık DAO, fikirden ürüne giden süreçte üç hizmet modülünde faaliyet gösterir. Bunlar:

  • Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
  • Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
  • Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği)

Işık DAO yönergesi için tıklayınız.