Close

Hizmetlerimiz

Back

Işık DAO'nun hizmet ilkeleri;

  • Üniversite iç paydaşları ve ulusal uluslararası dış paydaşları ile etkin ilişkiler kurarak, doğru tarafları iletişime geçiren, "tüm paydaşların lehine, optimum çözümler üreten", iletişim sürecinin sahiplenilmesine katkı sağlayan bir "arayüz" dür.

  • Araştırmacılarının bilgi birikimini, fikirden ürüne giden süreci, araştırmacı ve ilgili paydaşlar ile yüz yüze, birebir görüşerek yürütür ve paydaşlar arasındaki ortak akla dayanan "koordinasyon"u sağlar, noktaları birleştirir.

  • Ülkemizde, üniversite sanayi arasındaki işbirliği gelişmeye oldukça açık olup, işbirliğinin nitelik ve niceliği arttırılabilir. Işık DAO ise "proaktif bir yaklaşımı" benimseyen hareket stratejisi belirlemiştir. Sanayi ile işbirliğini yaratan, ortak noktaları keskinleştiren, "sonucu planlayan", takip eden, yeni fırsatlar yaratan bir yapıda kurulmuştur.

  • Işık DAO'nun en yüksek düzeyde fayda üretmesi için çevresindeki kaynakları en etkin şekilde kullanması gereklidir. Bu kapsamda Işık DAO, ekosistemde yer alan paydaşlar ile "işbirliği güçbirliği" ilkesini benimsemiştir.