Öğr. Gör. Eda Tekcan

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
E-Posta:eda.tekcan@isikun.edu.tr