Öğr. Gör. Emre Çubukçu

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Ofis No:160
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6164
0212 286 57 96
E-Posta:emre.cubukcuisikun.edu.tr