Öğr. Gör. Erhan Şanal

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:158
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
E-Posta:erhan.sanal@isikun.edu.tr