Öğr. Gör. Gizem Renklidağ

Fen-Edebiyat Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:gizem.renklidagisikun.edu.tr