Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

Tezsiz ve tezli Program başvuruları online olarak yapılmaktadır.

Online Başvuru Formu


Başvuruları kabul edilen adaylar, kesin kayıt yaptırırken Maslak Kampüsü'nde bulunan Öğrenci İşleri Ofisi'ne aşağıdaki belgeleri şahsen veya e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekir.

Kesin Kayıt Evrakları
  1. Başvuru formu
  2. Lisans diplomanızın noter onaylı aslı, diplomanız hazır değilse Geçici Mezuniyet Belgenizin aslı*
  3. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)
  4. Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi**
  5. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
  6. ALES sınav şartı aranmaz
  7. Portfolyo dosyası.
  8. Alan dışı başvuru kabul edilir. (Alan dışı öğrenciler önerilen Bilimsel Hazırlık derslerini alırlar.)

Sınav:
Sınav, uygulama sınavı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşur:

Uygulama Sınavı: Aday belirtilen sure içerisinde, verilen bir görsel iletişim tasarım projesinin uygulaması yapıp teslim eder. (Uygulama sınavına tasarım yapılabilecek kağıt, kalem, silgi, flash bellek vb. malzemeler ile birlikte gelinmelidir. )

Mülakat (Sözlü sınav)
- Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulacaktır.
- Tüm belgeler sınav öncesinde elden Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne teslim edilmelidir.

Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçersizdir
Mülakatla alınan programlarda, Işık Üniversitesi tarafından yapılan mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi gerekmektedir.(Geçici Mezuniyet belgelerinin fotokopi veya aslı gibidir örnekleri kabul edilmemektedir.)
** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, aslı yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir.

Kesin kayıt işleminiz Maslak Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için "eksik evrak tutanağı" düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

Bölüm Başkanı Doç.Dr. Banu İnanç Uyan Dur
E-posta : inanc.uyan@isikun.edu.tr
Tel: 444 07 99 / 6190

İletişim
Adres: Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 106, 34485, Maslak/İstanbul
sbe@isikun.edu.tr
444 07 99 / 6127-28-29
(Navigasyonda açmak için adrese tıklayınız)

İlgili Dosyalar