Ögr. Gör. Gül Seçkin

Fen-Edebiyat Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:gul.seckinisikun.edu.tr