Öğr. Gör. Güner Dönmez

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
E-Posta:guner.donmez@isikun.edu.tr