Dr. Öğr. Üyesi Güngör Küçükoğlu

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Ofis No:102
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
0212 286 57 96
E-Posta:gungor.kucukogluisikun.edu.tr