Öğr. Gör. Gürcan Özkan

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:gurcangurcanozkan.com