Halide Keleş

Yurtlar ve Lojmanlar Daire Başkanlığı

Gece Yurt Görevlisi

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:halide.kelesisikun.edu.tr