Hasan Taşdemir

Mali İşler Daire Başkanlığı

Bütçe ve Raporlama Müdürü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:hasan.tasdemirisikun.edu.tr