Hayrullah Dereci

Yurtlar ve Lojmanlar Daire Başkanlığı

Bordo Yurtlar Sorumlusu

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 712 14 60 / 5025-5622
E-Posta:hayrullah.dereciisikun.edu.tr