Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Diri

Email:cuneyt.diri@isikun.edu.tr

İlk ve Ortaöğretimini İstanbul Vefa Lisesi’nde yapmıştır.Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı, 1993 – 2004.  Yılları arasında araştırma görevliliği yapmış, 1996 yılında da “Fiziksel Çevre – Yapı İlişkilerinde Güneş Radyasyonunun Yapı Kabuğu Aracılığıyla Denetlenmesi”, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme Programı’nda eğitim almıştır
.Doktora eğitimini “Sentetik Bağlayıcılı Hazır Sıvaların Fiziksel Çevre Etkileri Karşısındaki Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme Programı, 2002 , yardımcı deçentliğini de Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı, üzerine yapmıştır.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.