Yrd. Doç. Dr. Gevher Acar


21 Kasım 1963’te İstanbul’da doğdu. 1984’te İstanbul Alman Lisesi’ni, 1988’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  lisansüstü eğitimine başladı ve asistan olarak görev yaptı. 1992’de “Osmanlı Merkezi Plânlı Cami Mimarisinde Sekiz Destekli Şemanın Gelişimi” başlıklı yüksek lisans tezini, 2000 tarihinde “Tanzimat Dönemi Fikir ve Düşünce Hayatının Mimari Alana Yansıması” adlı doktora tezini tamamladı. Akademik hayatını 1996 yılında aynı kurumda  Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’na geçerek sürdürdü. 2002’de yardımcı doçent ünvanını aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde  Türk Sanat  Tarihi, Mimarlıkta Temel Kavramlar, Mesleki Temel Eğitim, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Türk Mimarlık Tarihi ve Uygarlık Tarihi derslerinde görev alan Gevher Gökçe Acar, ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik “İmparatorluktan Cumhuriyete Osmanlı’da Batılılaşma” dersini  ve seçmeli dersler programında yer alan  “Ölüm Sanat ve Mekân”, ”Sinema ve Mekân”, “Modern Sanat ve Mimari’de Primitif ve Gelenekselin İzi” başlıklı dersleri yürütmektedir.


2003-2007 tarihleri arasında   Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Lisans Programı’nda “Mimarlık Tarihi” derslerini ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında  “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mimarlıkta Batılılaşma” adlı seçmeli dersi yürütmüş olan Gökçe Acar, 2007 yılından bu yana aynı görevi Mimarlık Tarihi ve seçmeli dersler programında yer alan “Gözlem ve Sanat” dersleriyle Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sürdürmektedir.

 

Makaleler:                  

 “Prag ve Kübizm”, Yapı Dergisi, Şubat 2000.

“Medeniyetin Göstergeleri: Mezarlıklar”, Yapı Dergisi, Ocak 2002.

Rüya ile Gerçek Arasında: San Gimigniano, Yapı Dergisi, Mayıs 2002,

 

Bildiriler:                     

 Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, 2002,
“Tanzimat Düşüncesinin Mimari Çevreye Yansıması ve  Kentsel Değişim”
Poster Bildiri                                              

XVII th International Congress of Aesthetics 9-13 July 2007
Aesthetics Bridging Cultures, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
“The Aesthetics of Death”

 

IV.Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, 10-11 Nisan 2008
Trakya Üniversitesi, Edirne.
“Deniz Feneri ve Köprü Tasarımı Üzerinden Su ve Kara Geriliminin Sembolizmi”
Elvan Gökçe Erkmen’le birlikte

IV.Uluslararası Sinan Sempozyumu 10-11 Nisan 2008
Trakya Üniversitesi, Edirne.
“Su Mimarlık İlişkisinde İki Farklı Kültür,İki Karşıt Yaklaşım”
Elvan Gökçe Erkmen’le birlikte

V. Uluslararası Sinan Sempozyumu 02-03 Nisan 2009
Trakya Üniversitesi, Edirne.
“Farklı Kültüler Üzerinden Tarihi Çevrede Mimari Kimlik Okumaları ve Bozcaada Örneği, ya da Bir Adaya Dokunmak”
Elvan Gökçe Erkmen’le birlikte

 

V. Uluslararası Sinan Sempozyumu 02-03 Nisan 2009
Trakya Üniversitesi, Edirne .
Dağılan İmparatorluklardan Yeni Ulus Devletlere : Ulusal Kimlik Oluşturulmasında Kültürel Süreklilik, Tarih ve Geleneğin Rolü”
Elvan Gökçe Erkmen’le birlikte

Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu 12-13 Haziran 2010-05-04
Işık Üniversitesi, İstanbul.
“Deniz Feneri İmgesinin Batı Resmindeki İzleri”

 

Sergi Düzenleme:

Mimarlık Eğitimine Yön Verenler 1 (1883-1928)Sanayi-i Nefise Mektebi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 2005.

“Alaska Yerli Sanatı”, Jno Didrickson Sergisi, 8-19 Şubat 2010.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.