Prof. Dr. Melih Boydak


E-posta:melih.boydak@isikun.edu.tr
Tel: (0212) 286 49 11 /1001

Akademik özgeçmiş

Öğrenimi, mesleki ve akademik aşamalar:

İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı (1960)

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu (1964)

İ.Ü.Orman Fakültesi, Orman İşletme İnşaatı Kürsüsü Teknik Asistan (1964-1965)

İstanbul Orman Başmüdürlüğü, Orman Yolları Planlama Grubu Mühendisi (1965-1966)

Amasya Orman Başmüdürlüğü, Koyulhisar Orman Bölge Şefi (1968)

İ.Ü.Orman Fakültesi, Silvikültür Kürsüsü Asistan (1968)

Ormancılık Bilimleri Doktoru (1975)

Doçent Dr. (1979)

Profesör Dr. (1988)

 

Akademik ve yönetsel görevler:

Asistan Temsilcisi; İ.Ü.Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1978-1979)

İ.Ü.Orman Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (1985-1988; 1989-1992; 1995-1998)

İ.Ü.Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1994-1995; 1995-1998)

İ.Ü.Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı Başkanı (2002-2005)

İ.Ü.Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcısı (1987-1988)

İ.Ü.Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı (1989-1992)

İ.Ü.Orman Fakültesi Dekanı (1995-1998)

İ.Ü.Rektör Yardımcısı (2005-2006)

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (2011-¬devam ediyor)

İ.Ü. Etik Kurulu Kurucu Üyesi (2010-devam ediyor)

 

Aldığı ulusal ve uluslararası ödüller:

TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1981) Birleşmiş Milletler Çevre Onur Ödülü (UNEP-Global 500 Roll of Honour for Environmental Achievement) (1998)

İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü (1998)

Orman Bakanlığı Onur Plaketi (4 Nisan 2002)

Yaklaşık 5.000 bilim adamı ve teknokratın katıldığı ‘XI. Dünya Ormancılık Kongresi’nde, katılan bilim adamları tarafından “Kongre Başkan Yardımcılığı” görevine seçildi (1997).

ABD – Yale Üniversitesi Ormancılık ve Çevre Bilimleri Fakültesi’ne alınacak iki öğretim üyesi İçin iki ayrı tarihte Uluslararası Jüri Üyeliği yaptı (1987; 2001).

 

Yurtdışında verdiği konferanslar:

Bitki Islahı, Bölümü, Helsinki Üniversitesi-Finlandiya (4 Eylül 1980).

Orman Kaynakları Koleji, Washington Üniversitesi, Seattle, Washington- A.B.D. (15 Ocak 1987)

Orman Kaynakları Koleji, Washington Üniversitesi, Seattle, Washington- A.B.D. (22 Ocak1987)

Orman Kaynakları Koleji, Maine Üniversitesi, Orono, Maine-A.B.D. ( 24 Nisan 1987)

Ormancılık ve Çevre Çalışmaları Koleji, Yale Üniversitesi, New Haven, Connecticut- A.B.D. (27 Nisan 1987).

Olimpik Doğal Kaynaklar Merkezi, Washington Üniversitesi, Seattle, Washington -A.B.D. (17 Temmuz, 2001)

Orman Kaynakları Koleji, Washington Üniversitesi, Seattle-A.B.D. (31 Temmuz, 2001).

Orman Kaynakları Koleji, Washington Üniversitesi, Seattle-A.B.D. (2 Ağustos, 2001).

CINTARFOR - Orman Kaynakları Koleji, Washington Üniversitesi, Seattle, Washington - A.B.D. (Koç, H. ile birlikte hazırlandı)(8 Ağustos, 2001).

Iran Odun ve Kâğıt Endüstrisi Kurumu (CHUKA), Rezvan Shahr, Gilan , Iran (14 Ekim 2003).

 

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar:

9 adet kitap (3 adedi İngilizce),

2 adet kitap bölüm yazarlığı (birisi uluslararası) olmak üzere,

ulusal ve uluslararası bilimsel yayın organlarında 140’ı aşkın bilimsel yayını bulunmaktadır.

 

Aldığı ulusal ve uluslararası burslar, yurtdışı bilimsel çalışmalar:

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Tecnical Experience) bursu ile İsveç’te 3 ay süre ile staj (1963)

TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Teşvik Bursu (1970-1973) İngiltere’de 1 yıl süre ile bilimsel çalışma (1976-1977)

Finlandiya Eğitim Bakanlığı Bursu: Finlandiya’da 2 ay süre ile bilimsel çalışma (1980)

FULBRIGHT Bursu: Amerika Birleşik devletleri’nde 9 ay süre ile bilimsel çalışma (1986-1987)

ROCKEFELLER FOUNDATİON bursu: İtalya’da 1.5 ay süre ile bilimsel çalışma (1992)

Seçkin Ziyaretçi Programı (Distinguished Visitor Program): Amerika Birleşik Devletleri, Washington Üniversitesi’nde 2 ay süre ile bilimsel çalışma (2002)

Polonya (1972), Avusturya ve Slovenya (1977), Kıbrıs (1997), Rusya Federasyonu (1998), Yunanistan (2000, 2002, 2004), İtalya (1998, 2005) ve Fransa’da (23011) bilimsel toplantılara katıldı.

 

Ülkemizin ormancılık uygulamalarına ve biyolojik çeşitliliğine katkıları:

Toroslar’da, sedir türünün tahribi sonucu oluşmuş çıplak karstik alanların, yeniden sedir ormanlarına dönüştürülmesi için, Anamur-Armutkırı’nda ilk kez önerdiği (fikir babası olduğu) ve hazırladığı bilimsel rapor (1983) kapsamında meslektaşlarıyla birlikte, aynı yörede, 300 hektar alanda uyguladığı(1984), “tam alan serpme ekimi” yöntemiyle, çok başarılı sonuçlar elde edildi.

1984-2010 yılları arasında Toroslar’da 100,000 ha’ın (1 000 000 dönüm) üzerinde çıplak karstik alan sedir türü ile ağaçlandırıldı. Ağaçlandırmalar yaygınlaşarak devam etmektedir.

Türkiye’de kurak ve yarı kurak alanların ağaçlandırılması, bazı türlerde doğal gençleştirme, tohum ve ağaç ıslahı sorunlarına uygulamalı çözümler üretti.

Ülkemiz ormanlarında bilimsel çalışmaları sırasında, ülkemizde ilk kez bazı türlerin doğal ormanlarını ( Phoenix theophrasti, Celtis australis, Pinus halepnesis+Pinus brutia karışık ormanı), yeni ağaç türü varyeteleri ( Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. columnaris - pendula Boydak, Pinus brutia Ten . var. densifolia Yalt. ve Boydak, Abies cilicica Carr . ssp. isaurica Code ve Cullen var. pyramidalis Boydak ve Erdoğrul), bilinen varyetelerinin ülkemizde yeni bulunuş yerlerini ( Pinus brutia Ten. var. agrophiotii Papaj ; Pinus brutia Ten .var. pyramidalis Selik), Dimorf tepeli kızılçamlar, yeni anıt orman ve ağaçlar ( Cedrus libani , Juniperus foetidissima , Pinus brutia ) saptadı.

Türkiye'nin doğası ve ormanlarının in-situ ve/veya ex-situ korunmaları için girişimler yaptı ve çeşitli platformlarda görev aldı.

Çok sayıda kapsamlı peyzaj projesinin proje liderliğini veya koordinatörlüğünü yaptı, bazı projelerin uygulamasını yürüttü.

 

Peyzaj mimarlığı ile ilgili proje çalışmaları:

Özel Çevre Koruma Kurumu, Orman Bakanlığı ve GTZ - Köyceğiz Yunus Emre Arboretum Projesi Bu proje ile ayrıca 286 hektar alanındaki bir Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis) ormanı ile mevcut Akdeniz florası koruma altına alındı (Proje Koordinatörü)(1994).

İstanbul Büyükşehir belediyesi - Bakırköy-Kumkapı Sahili Peyzaj Projesi (Proje Lideri) İstanbul Büyükşehir belediyesi - Üsküdar- Harem Sahil Peyzaj Projesi (Proje Lideri)

İstanbul Büyükşehir belediyesi - Çırpıcı Çayırı Peyzaj Projesi (Proje Lideri)

İSKİ – İstanbul Su Toplama Havzalarının ağaçlandırılması (Danışman)

İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsü Peyzaj Projesi (koordinatör).

İ.Ü. Rektörlük kampüsünün ek peyzaj planı ile bakımı uygulamalarında komisyon başkanı (2005-2006).

 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kapsamında çalışmaları:

TÜBİTAK-“Türkiye’de Melez Variyete Islahı-Sorunları ve çözüm yolları”, “Geçici İhtisas Komisyonu Üyesi” (1982)

TÜBİTAK-“Türkiye Orman Ağaçları ıslahı”, “Geçici Islah Komisyonu Üyesi (1986)

TÜBİTAK-Tarım, Ormancılık ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Üyesi (2002–2005)

TÜBİTAK-Turkish Journal of Agriculture and Forestry dergisi “Editorial Advisory Board” Üyesi (2002–2007).

TÜBİTAK-Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Öngörü Projesi, Tarım ve Gıda Paneli Üyesi (2005)

 

Yönettiği tezler, jüri üyelikleri organizasyonona katıldığı toplantılar ve verdiği dersler:

Danışmanlığında 5 Doktora ve 27 Yüksek Lisans tezi tamamlandı. Çok sayıda Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük jürilerinde görev yaptı.

Çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantının organizasyon komitesi ve/veya bilimsel kurulunda görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi orman Fakültesi Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerilisans ve lisansüstü programlarında, değişik yıllarda Ağaçlandırma, Ağaç ıslahı, Kırsal Peyzaj, Tohum Biyolojisi ve Teknolojisi, Fidanlık Tekniği konularında dersler verdi.

 

Uluslararası kuruluşlarda üyelikleri:

IUFRO-International Union of Forest Research Organizations

ISSS-International Society for Seed Science Global 500 Environmental Forum

 

Mesleki ve sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri:

İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı (1995–1998)

İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği (Kurucu Üye)

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Orman Mühendisleri Odası Türkiye Ormancılar Derneği

Folklor Kurumu Derneği

Elazığlılar Dayanışma Derneği (Başkan; 1991-1992)

İstanbul İstanbul-Elazığ Kültür Vakfı(Kurucu Üye) (İkinci Başkan; 1993–1994; 2000–2003)

İstanbul Orman - Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu (Yürütme Kurulu Başkanı;1997-2001) (Kuruluşuna da öncülük ettiği Platforma 42 Sivil toplum örgütü katıldı)

ÇEKÜL Vakfı, TEMA Vakfı,

SOS Çevre Gönüllüleri Platformu,

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu,

Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin Danışma Kurulu veya Bilim kurulu Üyelikleri

 

Sosyal, kültürel ve çevre içerikli diğer çalışmaları:

Yazılı basında (Cumhuriyet, Milliyet, NPQ-Türkiye, Yeşil Atlas, ÇEKÜL Yayınları) ormancılık, çevre, küreselleşme-çevre, yükseköğretim konularında makaleleri yayınlandı.

"Anadolu Kadını" adlı bir şiir kitabı yayınlandı (Genişletilmiş 2.Baskı; 2006).

Ülkemiz Halk Oyunlarının bir bölümünü, özellikle Elazığ-Harput yöresi halk oyunlarını ve müziğini icra etmektir. Yörenin halk bilimi konusunda bazı yayınları bulunmaktadır.

Washington Üniversitesi, Orta Doğu Kaynakları Merkezi, Seattle, Washington-A.B.D.’ de, “Turkish Folk Dances And Their Regional Characteristics (Türk Halk Oyunları ve Bölgesel Özellikleri)” konulu bir konferans verdi (13 Ocak 1987).

Konferanstan sonra “Türk- Amerikan Kültür Derneği- Seattle” nin isteği üzerine, Seattle kentinde çalışmalarına ara vermiş olan “Türk Halk Dansları Grubu” nu yeniden toplayarak, Elazığ yöresi oyunlarını öğretti. Grup A.B.D.'de bazı kültürel etkinliklere katıldı (Northern Ethnic Festival”, 1987 ve “Seattle - Folk Life Festival”, 1987).

M. Boydak yurda döndükten sonra da grup A.B.D’de çalışmalarına devam etti. W. G. Andrews, D. L. Hammond, I. Markof ve K. L. Murphy 1989: “Turkish Shadow Puppet Theater: A window on Turkey, A Curriculum Guide to Accompany.

The Witches and Shadows of Turkey”. (W. G. Andrews ve K. L. Murphy; proje koordinatörleri) Washington Üniversitesi Orta Doğu Kaynakları Merkezi, 69 s. (Melih Boydak projeye Türk halk oyunu konusunda yazılı katkı yaptı s.14-20 ve 49-50).

Sporun çeşitli dallarına aktif olarak katıldı.

Türkiye'nin ilk dağcıları arasında olup 1960 yılında Mercan Dağları, (Munzur Dağları), Erciyes ve Aladağlar-Demirkazık zirvelerine tırmandı.

Prof. Dr. Melih BOYDAK Halen Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

  1988 Birlşemiş Milletler Çevre Onur Ödülü - Moskova

Boydak M. ve Çalıkoğlu M. 2008: Toros Sediri’nin (Cedrus libani A. Rich.) Biyolojisi ve Silvikültürü. Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayını, Lazer Ofset Matbaası, 284 s., Ankara

Boydak, M., Dirik., H. ve Çalıkoğlu , M. 2006: Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Biyolojisi ve Silvikültürü. Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayını, Lazer Ofset Matbaası, 364 s., Ankara.

Halk bilimi (folklor) konusunda bazı yayınları ve "Anadolu Kadını" adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.