İpek Olgun Çelikboya

Genel Sekreterlik

Hukuk İşleri Müdürü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 72 95
E-Posta:ipek.olgunisikun.edu.tr