Öğr. Gör. Lale Çavuldur

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:467
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6203
E-Posta:lale.cavuldurisikun.edu.tr