Mehmet Zeki Gezer

Mali İşler Daire Başkanlığı

Kıdemli Muhasebe Uzmanı

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:zeki.gezerisikun.edu.tr