Dr. Ögretim Üyesi Muammer Bozkurt

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0212) 286 49 11
E-Posta:muammer.bozkurt@isikun.edu.tr