Dr. Ögr. Üyesi Mübeccel Kızıltan

Fen-Edebiyat Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Ofis No:AMF-218
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 71 64
(0 216) 712 14 74
E-Posta:mubeccel.kiziltanisikun.edu.tr