Öğr. Gör. Necmi Günel

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:102
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:necmi.gunel@isikun.edu.tr