Dr. Ögr. Üyesi Nuray Er Bıyıklı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:158
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
E-Posta:nuray.erbiyikli@isikun.edu.tr