Yrd. Doç. Nuray Er Bıyıklı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Ofis No:158
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:nuray.erbiyikli@isikun.edu.tr