Öğr. Gör. Olcay Türkoğlu

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi

Ofis No:LMF - 108
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 71 32
E-Posta:olcay.turkogluisikun.edu.tr