Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Köprü

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No:LMF - 407/B
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 72 98
E-Posta:ramazan.kopruisikun.edu.tr