Öğr. Gör. Salih Gömleksiz

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Ofis No:102
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
0212 286 57 96
E-Posta:salih.gomleksizisikun.edu.tr